... جائی برای گریز به تنهائی هام ...

:: Home :: XML ::

۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

تو که تاره رسیدی از گرد راه
تو که تازه به دل ما رسیدی
تو چه جوری مارو دیونه دیدی
تو چه جور نقشه برامون کشیدی

نکنه هوس گریبون دلت رو بگیره
نکنه تا جون گرفت دوباره این دل بمیره
نکنه اشک مارو تو هم بخوای دربیاری
نکنه حوصله مونو تو بخوای سر بیاری
ما دیگه خسته شدیم

حوصله ی حرفای پوچُ نداریم
ما دیگه خسته شدیم
طاقت کوچ ُ نداریم


یه باری از دوشم بگیر
مشکل رو مشکلم نذار
نکنه اشک مارو تو هم بخوای

دربیاری نکنه حوصله مون ُ تو بخوای سر بیاری
ما دیگه خسته شدیم حوصله ی حرفای پوچ ُ نداریم
ما دیگه خسته شدیم طاقت پوچُ نداریم
سر به سرم بذار ولی سر به سر دلم نذار
ما دیگه خسته شدیم حوصله ی حرفای پوچ ُ نداریم
ما دیگه خسته شدیم طاقت کوچ ُ نداریم

تو یکی بیا باما از ته دل یار بشو

راستی راستی بیا با ما عمری گرفتار بشو...

Posted by AzzA at ۳:۵۳::


0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home

 
 

  Copyright © 2006      Designed: AzzA