... جائی برای گریز به تنهائی هام ...

:: Home :: XML ::

۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه

ما چون دو دريچه روبروي هم
آگاه ز هر بگو مگوي هم

هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آينده

عمر آيينه بهشت اما آه
بيش از شب و روز تير و دي کوتاه

اکنون دل من شکسته و خستست
زيرا يکي از دريچه ها بستست
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد
نفرين به سفر که هرچه کرد او کرد
نفرين به سفر که هرچه کرد او کرد

ما چون دو دريچه روبروي هم
آگاه ز هر بگو مگوي هم

هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آينده

Posted by AzzA at ۴:۰۰::


0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home

 
 

  Copyright © 2006      Designed: AzzA