... جائی برای گریز به تنهائی هام ...

:: Home :: XML ::

۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

… و من در کوله بار خود ، در دنیای کوچک خود ، در دریای دل خود ، عاشقانه هایی را جمع کرده ام .
عاشقانه هایی گاه در تضاد معنایی با یکدیگر و گاه در همسویی هم .
عشق های از جنس زمین … عاشقانه هایی از جنس خدا …
گاه دوری از معشوق های ساختگی و حقیقی آزار دهنده میشود و گاه تحملش سخت و طاقت فرسا .
چه باید کرد تا حدیث دلدادگی را از میان دل برداشت و دلی داشت چونان سنگ سرد و ساکت ؟

Posted by AzzA at ۲۳:۱۱::


0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home

 
 

  Copyright © 2006      Designed: AzzA