... جائی برای گریز به تنهائی هام ...

:: Home :: XML ::

۱۳۸۵ دی ۱۸, دوشنبه

فریاد و پنجره

میان نرده های نا پدید حنجره ام

فریاد دردم را

زمزمه میکنم

زمزمه ام وقتی

ز لبهای صدا رها میشود

در هوا باز اسیر است اسیر

کری گیتی برایش چه سان پنجره ایست؟

Posted by AzzA at ۲:۱۰::


0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home

 
 

  Copyright © 2006      Designed: AzzA