... جائی برای گریز به تنهائی هام ...

:: Home :: XML ::

۱۳۸۷ آبان ۲, پنجشنبه

مي به قدح ريختي فتنه برانگيختي
كوي خرابات را تو چه كه ديدي بگو
اي شه و سلطان ما اي طربستان ما
در حرم جان ما جان ما جان ما ...
بر چه رسيدي بگو
مطرب مهتاب رو آنچه شنيدي بگو آنچه شنيدي بگو ...

كريمان جان فداي دوست كردند
سگي بگذار ما هم مردمانيم
غرضها تيره دارد دوستي را
غرضها را چرا از دل نرانيم

Posted by AzzA at ۰:۳۸::


0 Comments:

ارسال یک نظر

Links to this post:

ایجاد یک پیوند

<< Home

 
 

  Copyright © 2006      Designed: AzzA